Privacy Policy

Uw persoonsgegevens worden door Horeca Van Zon NV verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@vanzon.be.

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).